hamer zonder

 

Op maandag 26 november 2018 wordt zoals eerder aangekondigd de Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.
Alle leden van de Golfclub KAVEL II Beemster zijn hierbij van harte uitgenodigd.


De vergadering vindt plaats in het restaurant op het golfcomplex KAVEL II.

 

Ontvangst vanaf 19:00 uur met koffie en thee.

Aanvang vergadering 19:30 uur.

In de bijlagen vindt u de agenda en de bijbehorende stukken welke zullen worden behandeld.

 

Download hieronder de bijlagen:

1) Agenda

2) Verslag van de 14 mei 2018 gehouden ALV

3) Voorstel Contributie 2019

4) Voorstel Begroting 2019

 

Wij rekenen op uw komst!