hamer zonder

 

Op maandag 26 november 2018 wordt de Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.
Alle leden van de Golfclub KAVEL II Beemster zijn hierbij van harte uitgenodigd.
De vergadering vindt plaats in het restaurant op het golfcomplex KAVEL II en start om 19:30 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

Het verslag van de vergadering van 14 mei 2018 kunt u hieronder downloaden:

 

1) Verslag van de 14 mei 2018 gehouden ALV

 

2) Verslag 2017 door de commissies

    a) Verslag Clubdag

    b) Verslag Damesdag

    c) Verslag Handicapavond

    d) Marshal informatie

    e) Verslag Redactiecommissie

 

3) Jaarverslag 2017 van de secretaris